В.Д. РЕИСУ-Л-УЛЕМА ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ ДОНЕО ЈЕ РЕШЕЊЕ О ОДЛУКАМА И ПИТАЊИМА ИЗС

На основу чл. 68 Устава Исламске заједнице Србије, в.д. Реису-л-улема Исламске заједнице Србије, дана 08.01.2023. год. доноси: РЕШЕЊЕ 1. ЗАУСТАВЉАЈУ СЕ од извршења И НАЛАЖЕ СЕ поништај следећих одлука: -…

Pročitajte više