Beograd, nedelja 29.1.2023.
U upravnoj zgradi Rijaseta IZS u Beogradu, u sali HAMD, održana je sednica Vrhovnog sabora IZS kojom je predsedavao muftija Muhamed Hamdi Jusufspahić.
Nakon što je utvrđen kvorum, izglasan je dnevni red:
1. Kooptiranje članova Sabora
2. Vanredna situacija u Mešihatu IZ-e Sandžaka
3. Ingerencije naibu reisa, zamenika reisu-l-uleme
4. Formiranje komisije koja će ispitati rad Mešihata srbijanskog, njenih organa, funkcionera, muftija i imama, te otkloniti eventualne propuste u radu
5. Razno
I
S obzirom na to da su se dva člana obratila VS IZS da podnose ostavke na mesto sabornika, kooptirani su članovi – jedan iz niškog – Zvonko Memišević, drugi iz borskog okruga – Mehmed Meho Sinanović.
II
Druga tačka dnevnog reda je započela iznošenjem problema koji su nastali plasiranjem u javnost netačnih informacija od ljudi koji su van mandata u IZS a koje su dovele u zabludu vernike u džematima IZ-e u našoj zemlji.
Konstantovano je:
– 12.12.2021. godine, na sednici Vrhovnog sabora IZS na kojoj je izabran Sead Nasufović za reisu-l-ulemu, sabornici Mešihata IZ-e Sandžaka su u znak protesta napustili sednicu i nisu učestvovali u glasanju. S obzirom na to da je postojao kvorum na sednici, zbog dve trećine sabornika koju su činili sabornici Mešihata za Preševo, Bujanovac i Medveđu i Mešihata srbijanskog, Sead Nasufović je reizabran za reisu-l-ulemu.
Neposredno nakon reizbora tadašnjeg reisa, Mešihat IZ-e Sandžaka je izdao saopštenje za javnost, koje su dostavili medijima, da ne priznaju Seada Nasufovića za reisu-l-ulemu.
– 21.2.2022. Ministarstvo pravde je na zahtev Seada Nasufovića, izdalo uverenje kojim se:
1. Potvrđuje da je Sead Nasufović reizabran na mesto reisu-l-uleme IZS;
2. Potvrđuje se da je Senad Halitović rarešen funkcije predsednika Mešihata IZ-e Sandžaka i funkcije muftije sandžačkog;
3. Potvrđuje se da funkcije predsednika Mešihata IZ-e Sandžaka i muftije sandžačkog preuzima Sead Nasufović.
– Odluke VS IZS od 1.3.2022.
1. Sa mesta generalnog sekretara Rijaseta IZS razrešen je Eldin Ašćerić koji je tu funkciju obnašao u nepuna 4 mandata, tj. 15 godina (od 2007-2022.).
2. Na predlog Mešihata IZ-e za Preševo, Bujanovac i Medveđu, za naibu reisa (zamenika reisu-l-uleme) imenovan je Nedžmedin ef. Saćipi.
– Na letnjoj sednici VS IZS održanoj 25.6.2022. donete su sledeće odluke:
1. Za novog zakonskog zastupnika imenovan je predsednik VS IZS Muhamed Hamdi Jusufspahić.
2. Za muftiju niškog imenovan je Emin ef. Zejnulahu, dok je Smederevo i Muftijstvo braničevsko u nadležnosti Muftijstva beogradskog, a Bor i Muftijstvo timočko u nadležnost Muftijstva niškog, čime je Eldin Ašćerić razrešen svih dužnosti i funkcija u IZS.
3. Zamenik reisu-l-uleme, Nedžmedin ef. Saćipi, zadužen je za bavljenje versko-prosvetnim pitanjima.
4. Vakufska direkcija – Bejtul mal i njen direktor, gospodin Musa Abu Sabiah, zaduženi su za imovinska, pravna, administrativna i finansijska pitanja.
Početkom ove godine, 3.1.2023. Sead Nasufović podnosi ostavku na mesto reisu-l-uleme, koju je Sabor jednoglasno prihvatio, a zatim, 6.1.2023. Sead Nasufović saziva sveopšti sabor, koji Ustav IZS ne poznaje, u saradnji sa Eldinom Ašćerićem i Senadom Halitovićem koji su bez funkcija u IZS.
Takođe je konstatovano da su članovi džematskih odbora, medžlisa i sabornika u Mešihatu srbijanskom i Mešihatu IZ-e za Preševo, Bujanovac i Medveđu u mandatu, s obzirom na to da su izbori u ovim mešihatima obavljeni 2021. godine.
Tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda, prisutnima su pročitana interna dokumenta koja zbog čuvanja ugleda Islamske zajednice Srbije nisu iznošena u javnost. Između ostalog pročitan je dopis iz aprila 2019. godine, od strane tada sandžačkog muftije Senada Halitovića upućeno predsedniku VS IZS u kojem je dostavljeno obaveštenje o mogućim finansijskim malverzacijama sa novcem od upućivanja vernika na hadž, od strane tadašnjeg reisu-l-uleme Seada Nasufovića i mogućem prisvajanju tih novčanih sredstava za lične potrebe.
Lični sukob na relaciji Senad Halitović i Sead Nasufović se nastavio, što je kulminiralo predlogom tadašnjeg reisu –l uleme o smeni Senada Halitovića sa mesta mufitje sandžačkog i predsednika Mešihata IZ-e Sandžaka, potvrđeno uverenjem Ministarstva pravde od 21.2.2022. godine.
Nakon završene rasprave po drugoj tački dnevnog reda, jednoglasno je usvojen predlog da se formira komisija koja će delovati direktno i rešavati problem vanredne situacije u Mešihatu IZ-e Sandžaka, na čijem čelu će biti zamenik reisu-l-uleme – Nedžmedin ef. Saćipi i zamenik predsednika Mešihata srbijanskog – muftija Mustafa ef. Jusufspahić
III
Na predlog sabornika VS IZS , na odluku Sabora od 25.6.2022. kada je zamenik reisu-l-uleme Nedžmedin ef. Saćipi zadužen za versko-prosvetne poslove, dodato je i organizovanje hadždža i umre, koje će Nedžmedin ef. Saćipi i Mešihat IZ-e za Preševo, Bujanovac i Medveđu raditi u saradnji sa Vakufskom direkcijom – Bejtul malom Islamske zajednice Srbije.
IV
Četvrta tačka dnevnog reda započela je konstatacijom da Mešihat IZ-e za Preševo, Bujanovac i Medveđu kao i Mešihat srbijanski nisu u vanrednom stanju, da svi organi funkcionišu redovno i regularno, versko-prosvetne ustanove rade, otvaraju se novi mektebi, sve službe su u funkciji ali da zbog propusta koji su učinjeni a koji se tiču novonastale situacije:
1. Pravljenja atmosfere vanrednog stanja, veštačke podele među vernicima u Mešihatu srbijanskom;
2. Prekoračenje ovlašćenja i ingerencija kod pojedinih imama, te delovanje pojedinih odbornika i predsednika džematskih odbora mimo svojih ingerencija i van džemata u kojima su izabrani;
3. Prekoračenja ovlašćenja kada je u pitanju pozivanje imama i službenika iz drugih mešihata bez saradnje sa nadležnim muftijom;
4. Nelegitimno mešanje u rad Mešihata IZ-e Sandžaka u čemu su učestvovali pojedini funkcioneri i zaposleni u Mešihatu srbijnskom.
Jednoglasno je usvojen predlog o formiranju tročlane komisije koja će se baviti radom ovog mešihata, njenim funkcionerima, muftijama, imamima i veroučiteljima u okviru Ustava IZS, a za čije protivpravne radnje će biti uključeni i nadležni organi Republike Srbije.
V
Pod petom tačkom dnevnog reda-Razno, otvorena je diskusija o radu Vakufske direkcije- Bejtul mala IZS.
Formirana da bi zaštitila imovinu IZS, kontrolisala tokove novca, uvela transparentnost u radu u organima i institucijama IZS, od početka svog formiranja Vakufska direkcija je trpela napade.
Konstantovano je da da svaki džemat treba da ima svog člana u Upravnom odboru Vakufske direkciji te je upućen javni poziv da svaki džemat delegira svog predstavnika.

Byadmin

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *